අහෝසි වන හදිසි නීතිය

රට පුරා ක්‍රියාත්මක හදිසි නීතිය ඊයේ (20) රාත්‍රියෙන් අහෝසි වී තිබෙනවා.

පසුගිය 06 වනදා හදිසි නීතිය අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණා.

එය පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත කර නොගැනීම හේතුවෙන් දින 14කදී අහෝසි වනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.