කල් තැබූ පාර්ලිමේන්තුව 11 දා යළි කැදවයි

අද පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමෙන් පසුව දෙසැම්බර් මස 03 වැනිදා දක්වා කල් තැබීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව මීට පෙර තීන්දු කර තිබුණා.නමුත් ග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ කළ ඉල්ලීමකට අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ රැස්වීමක් එළැඹෙන 11 වැනිදා පැවැත්වීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව කතානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එදින උදෑසන 11.30 ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙනු ඇති.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *