කබ්රාල් රට බංකොළොත්භාවයට පත්වීමේ හේතු සෙවීමට පත්කළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවට අද යළි කැඳවයි

හිටපු මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා රට බංකොළොත්භාවයට පත්වීමට හේතු සෙවීමට පත්කළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවට අද(06) යළි කැඳවා තිබේ.

රට බංකොළොත්භාවයට පත්වීමට හේතු සෙවීමට පත්කළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සාගර කාරියවසම් මහතා පැවසුවේ, අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා පසුගියදා දුන් ප්‍රකාශය පිළිබඳ අද දිනයේ කාරක සභාවේ සාමාජිකයින් ප්‍රශ්න කරනු ඇති බවයි.

අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා පසුගියදා කාරක සභාව හමුවේ ප්‍රකාශ කළේ රට බංකොළොත් බව ප්‍රකාශයට පත් කිරීම කුමන්ත්‍රණයක් බව අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා පසුගියදා කාරක සභාව හමුවේ ප්‍රකාශ කළේ ය.

මේ අතර රට බංකොලොත්භාවයට පත්වීමට හේතු සෙවීමට පත්කළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව හමුවට විගණාකාධිපතිවරයාද කැඳවීමට තීරණය කර ඇති බව සාගර කාරියවසම් මහතා පැවසුවේ ය.

රට බංකොළොත්වීම පිළිබඳව ඔහු විසින් සකස් කළ වාර්තාවක් සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීම එහි අරමුණයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *