ක්‍රිකට් පිලේ ‘මත්කුඩු පානය’ සොයන්න පරීක්ෂණ

ගිවිසුම්ගත සියලූ කිි‍්‍රකට් ක්‍රීඩකයන් වරින් වර සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණ සදහා අහඹූ ලෙස යොමු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ ජාතික කි‍්‍රකට් කණ්ඩායමද නියෝජනය කළ ෂෙහාන් මධුසංඛ ඉකුත්දා හෙරොයින් සමග අත්අඩංගුවට ගැනීම පාදක කර ගනිමින්.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *