දකුණු පළාතේ සියලුම සති පොළවල් සති දෙකකට වැසේ

දකුණු පළාතේ පළාත් පාලන ආයතන මගින් පාලනය වන සියලුම සති පොළ සෞඛ්‍ය උපදෙස් මත සති දෙකක කාලයක් සදහා වසා දැමිමට පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය විලී ගමගේ පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රධානීන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

ආණ්ඩුකාරවරයා එම තීරණයට එළඹ ඇත්තේ පළාත් සෞඛ්‍ය ප්‍රධානීන් සමග පැවැති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි.

භාණ්ඩ මිලදිගැනිම සදහා පාරිභෝගිකයින් විශාල පිරිසක් සති පොල වෙත එක් රැස්වන බැවින් එමගින් කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්තවීමේ අවදානම සළකා එම තින්දුවට එළැඹි බවයි දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර විලී ගමගේ ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *