අමූල් මෙරට ගොවිපොළ තක්සේරු අරඹයි

ඉන්දියාවේ අමූල් සමාගමේ නියෝජිතයින් පිරිසක් ඊයේ (08) සිට පශු සම්පත් මණ්ඩලයට අයත් ගොවිපොළ පරීක්ෂා කිරීමට මෙරටට පැමිණ ඇතිබව පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය පවසයි.

පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය සතු ගොවිපල සංඛ්‍යාව 31 ක් සහ අක්කර 28,000 කට අධික බිම් ප්‍රමාණයක් පවතින බව එම මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය සතු ගොවිපොළ ඉන්දීයාවට බදු දීමට එරෙහිව පසුගිය මාස කිහිපයේ කිරි ගොවීන් අවස්ථා කිහිපයකදීම විරෝධය පළ වුවද ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර පසුගියදා මෙරට දියර කිරි කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ගිවිසුමකට අත්සන් තැබුණි.
ඒ අනුව පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය සතු ගොවිපොළ ඉන්දියාවේ අමූල් සමාගමට බදු දීමට සැලසුම් කර තිබේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *