මිහින්තලය විහාරස්ථානයේ සිටි සැකකටයුතු පුද්ගලයෙක් පරික්ෂා කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක්

මිහින්තලය රජමහා විහාරය තුළ රැදී සිටි සැකකටයුතු පුද්ගලයෙකු පසුගිය 08 වැනිදා පරීක්ෂා කළ බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා.

එම පරික්ෂා කිරීමේදී අනාවරණය වී ඇත්තේ ඔහු යුධ හමුදාවේ බවත් මිහින්තලය රජමහා විහාරයේ අළුත්වැඩියා කටයුතුවලට සම්බන්ධ වෙමින් කටයුතු කර ඇති බවයි

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනය පහතින්

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *