බිත්තරයක් රුපියල් 35ට දෙන්න පුළුවන්

රාජ්‍ය වාණිජ නීතිගත සංස්ථාවේ ගණනය කිරීම අනුව, උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 35 කට මෙරට නිෂ්පාදනය කරන බිත්තර අලෙවි කළ හැකි බව වෙළෙඳ, වානිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු පවසයි.

එහෙත් දිනකට ලක්ෂයකට වඩා බිත්තර නිෂ්පාදනය කරන ව්‍යාපාරිකයන් සිව්දෙනෙක් කර්මාන්තයට විශාල බලපෑමක් කරමින් වැඩි මිලට බිත්තර අලෙවි කරන බව ඔහු අනාවරණ කළේය.

මේ අතර රුපියල් 300/- කට පමණ අලෙවි කළ කුකුළු පැටවෙක් මේ වනවිට රුපියල් 950/- පමණ දක්වා වැඩිකර ඇති නිසා කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ කුකුළු ගොවීන්ට කර්මාන්තය පවත්වාගෙනයාමට නොහැකි තත්ත්වයක් ඇතිවී තිබෙන බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

මඟින් අදාළ ව්‍යාපාරිකයන් සිව්දෙනා ඒකාධිකාරයක් පවත්වාගැනීමට සහ අධික ලාභයක් ලබාගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *