කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පිපිරීමක්

කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය තුළ  කිසියම් පිපිරීමක් සිදුවී තිබෙනවා.

ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාගේ නිල කාමරයේ වැසිකිලිය තුල මෙම පිපිරිම සිදුවී ඇති බවයි පොලිසිය පවසන්නේ.

පිපිරීමෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාට හො කාර්ය මණ්ඩලයේ කිසිවකුටත් හානියක් සිදුව නැති  අතර පිපිරීමෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාගේ නිලකාමරයට අයත් වැසිකිළියේ කොටස් හා ජනෙල් ඇතුලු දේපල රැසකට හානි සිදුව ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

සේවා ලබා ගැනීම සදහා පැමිණී පිරිස්ද  මෙම පිරිපිරීම සිදුවන අවස්ථාවේ එම කාර්යාල පරිශ්‍රෙය් සිට තිබෙන බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කර සිටියේ.

සිද්දිය සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිට කැකිරාව පොලිස් ස්ථානය මගින් විමර්ශණ ආරම්භ කර තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *