යළිත් දිසාපති කාර්යාලයේ රැකියාවට ගිය හිටපු ඇමතිනිය

රාජ්‍ය සේවයෙන් නිවාඩු ලබා දේශපාලනයට පිවිසි උතුරු පළාත් සභාවේ හිටපු ඇමතිනී ආනන්දි සශිහරන් මහත්මිය යළිත් රාජ්‍ය සේවාව සඳහා එක් ව තිබෙනවා.

කිළිනොච්චිය දිසාපති කාර්යාලයේ සමෘද්ධි සංවර්ධන අංශයේ නිලධාරිනියක වූ ඇය 2013 වසරේදී පළාත් සභා මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමෙන් පසුව අමාත්‍යවරියක ලෙස සේවය කළා.

දේශපාලනය පිළිබඳව තමන් කලකිරී සිටින නමුත් දේශපාලනයෙන් සමුගැනීමට මෙතෙක් තීරණය කොට නොමැති බවයි ආනන්දි සශිහරන් මහත්මිය පවසන්නේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *