ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයෙන් නිවේදනයක්

ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය විසින් තාවකාලිකව අත්හිටුවනු ලැබූ සේවාවන් මැයි මස 17 වනදා ආරම්භ කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

කොවිඩ්-19 ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් රජය විසින් දැනට නිකුත්කර ඇති සංචරණ සීමාවන්ට යටත්ව එම සේවාවන් ආරම්භ කරන බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය සඳහන් කරයි.

E-chanelling සේවා මගින් වේලාවන් වෙන්කරගත් සේවාලාභීන් සඳහා පමණක් සේවා සපයනු ලබන බවත් පොළොන්නරුව, නුවරඑළිය, කළුතර, හම්බන්තොට සහ මාතලේ ශාඛා මගින් සේවා සැපයීම තවදුරටත් සිදුනොකරන බවත් අදාළ නිවේදනයේ දැක්වේ.

මේ දිනවල සේවා සැපයීම සිදුනොකරන ඉහත ශාඛා මගින් වේලාවන් වෙන්කරගත් සේවාලාභීන්ට නැවත සේවා ලබාගැනීමට පැමිණිය යුතු දිනය සහ වේලාව ඉදිරියේදී දැනුම්දෙන බව ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

 

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *