සියලුම ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන විවෘත කිරීම ගැන නිවේදනයක්

කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තිය මර්ධන ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය ලබන 25 වැනිදා රට තුල සංචරණ සීමා ලිහිල් කලහොත් අත්‍යවශ්‍ය සේවා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යෑමට ලබා දී ඇති අවසරය අනුව නැවතත් සියලුම ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා නැවත විවෘත කළ හැකි බව කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා.

ඒ අනුව විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන හා මැනිං වෙළඳ පොළ විවෘත කිරීමට අවස්තාව හිමි වනු ඇති.

කෙසේ වෙතත් සංචරණ සීමා පැනවීමේ කාලසීමාවන් වෙනස් වුවහොත් මෙම අවසරයද ඊට අනුකූලව වෙනස් වනු ඇත බවටයි එම නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *