තවත් කොවිඩ් මරණ 31ක්

තවත් කොවිඩ් මරණ 31ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා.

එම මරණ අතරට කාන්තාවන් 11ක් සහ පිරිමි පුද්ගලයින් 20ක් අයත් වනවා.

ඒ අනුව මෙරට සිදුවී ඇති සමස්ත කොරෝන මරණ සංඛ්‍යාව 13,408ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

 

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *