තවත් ආසාදිතයන් 455 ක්

මෙරටින් තවත් කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයන් 455 ක් වාර්තාවී තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දිනයේ මෙරටින් හමුවූ සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 2008 ක් වනවා.

ශ්‍රී ලංකාවෙන් මේවන විට කොරෝනා ආසාදිතයන් 239,669 ක් වාර්තාවී තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *