හෝමාගම තවත් අවි ගබඩාවක් වටලයි..පාතාලයන්ගේ ඉහමොළ රත්වේ – පාතාලයාගේ අනියම් බිරිඳගේ නිවසේ තිබූ ආයුධ මෙන්න 

හෝමාගම පිටිපන සිල්වන්හර්ට් වත්ත 4 වන පටුමග ප්‍රදේශයේ  තවත් ආයුධ ගබඩාවක් සොයාගෙන තිබෙනවා.
මීට දින කිහිපයකට පෙර ද පාතාල සාමාජිකයන්ට අයත් ආයුධ ගබඩාවක් මෙම ප්‍රදේශයේම වැටලීමට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය සමත්ත් වුණා.
මීට පෙර ආයුධ ගබඩාව හමුවූ ගොඩනැගිල්ල හිමි පුද්ගලයාගේ අනියම් බිරිඳගේ නිවසේ තිබියදී අද දිනයේ ආයුධ ගබඩාව සොයාගෙන ඇත්තේ හෝමාගම පොලිසිය විසිනුයි.
එහිදී අත්බෝම්බ 6ක්, මිලිමීටර් 9 උණ්ඩ 72ක්, පතොරම් තුවක්කුවක්, වෙඩි නොවදින බොඩි ආමර් දෙකක් හමුව තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *