ඔබත් මෙවර ජනපති වරණයේ ඡන්ද හිමි අයෙක්ද ? මෙන්න වෙබ් අඩවියක්

ඡන්ද හිමි නාම ලේඛණයේ තොරතුරු පරීක්ෂා කිරීම සඳහා මැතිවරණ කොමිසම නව වෙබ් පිටුවක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

පහත ලින්ක් එක ඔස්සේ එම පිටුවට පිවිස තමන්ගේ ජාතික හැඳුනුම් පත් අංකය, පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය සහ වර්ෂය තේරීම මගින් ඡන්ද හිමි ලියාපදිංචි තොරතුරු දැන ගැනිමේ හැකියාව පවතිනවා.

https://eservices.elections.gov.lk/myVoterRegistration.aspx

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *