ආසාදිතයින් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ

ගත වූ දිනයේ ද දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 07ක දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 100 ඉක්මවා ගොස් තිබේනවා.

ඊයේ (09) දිනයේ මෙරටින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 2,735 දෙනෙකු හඳුනාගත් අතර දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 25න්ම නව ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇති බව කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පැවසුවේ.

ඊයේ දිනයේ දී වැඩිම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී ඇති අතර එම සංඛ්‍යාව 545ක් වේ.

කොළඹ නගර සීමාවෙන් ආසාදිතයින් 220ක් හඳුනාගෙන ඇති අතර වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයෙන් ආසාදිතයින් 79ක් වාර්තා වී තිබේ.

ඊට අමතරව අවිස්සාවේල්ලෙන් 36, බොරලැස්ගමුව 16ක්, හෝමාගම 45ක්, කොස්ගම 20ක්, මීපේ 22ක්, ගල්කිස්ස 32ක් හා පාදුක්ක 45ක් ලෙස ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇත.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම ආසාදිතයින් පිරිසක්, දොම්පේ වාර්තා වී තිබේ. ඒ ආසාදිතයින් 55ක් ලෙසය.

මීට අමතරව බියගම 49ක්, ගම්පහ 31ක්, ජා ඇළ 15ක්, කටුනායක 26ක්, කැලණිය 35ක්, මිනුවන්ගොඩ 28ක්, මීරිගම 24ක්, නිට්ටඹුව 48ක්, පල්ලේවෙල 24ක්, රාගම 37ක්, වැලිවේරියෙන් 22ක් හා සීදුවෙන් 49ක් ලෙස ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇත.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් නව ආසාදිතයින් 543 දෙනෙකු, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 358 දෙනෙකු, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 155 දෙනෙකු, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයෙන් 130 දෙනෙකු, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 127 දෙනෙකු සහ කුරුණැගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 115 දෙනෙකු ලෙස දිස්ත්‍රික්ක 07ක දෛනික ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව සියය ඉක්මවා ඊයේ දිනයේ වාර්තා වී තිබුණා.

 

 

 

 

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *