හෙට දිනයේ ජල සැපයුම අත්හිටුවන ප්‍රදේශ

හෙට (07) දිනයේ කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරනවා.

ඒ අනුව හෙට (07) දිනයේ කොළඹ 11,12,13,14,සහ 15 යන ප්‍රදේශවලට පස්වරු 5.00 සිට ඉරිදා (08) උදෑසන 8 දක්වා පැය 15ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති

අඹතලේ ජල සැපයුම වැඩිදියුණු කිරීමේ බලශක්ති සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය මගින් සිදුකෙරෙන අත්‍යවශ්‍ය වැඩිදියුණු කිරීමේ කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙම ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වනවා

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *