ජාතික ක්‍රීඩා සභාවේ සභාපති ධුරයට අර්ජුන

ජාතික ක්‍රීඩා සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස හිටපු ක්‍රිකට් අර්ජුන රණතුංග පත් කර තිබෙනවා.

15 දෙනෙකුගෙන් යුත් එම ජාතික සභාවේ සාමාජිකයන් අතරට ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන් ද ඇතුළත්.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.