යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකගේ අවසන් ආචාර පෙළපාලිය (PHOTOS)

යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සහ යාන්ත්‍රික පාබල රෙජිමේන්තුවේ අධිපති මේජර් ජෙනරාල් සුමිත් අතපත්තු මහතා වීශ්‍රාම ගැන්වීම සහ ඔහුට අවසන් ආචාර පෙළපාලිය පැවැත්වීම අද (07) දින පෙරවරුවේ දඹුලු හල්මිල්ලෑව යාන්ත්‍රික පාබල රෙජිමේන්තු මූලස්ථානයේ දී පැවැත්වුණා.

මෙම විශ්‍රාම ගැන්වීමේ පෙළපාලිය රට පුරා විසිරී සිටින යාන්ත්‍රික පාබල රෙජිමේන්තු කඳවුරුවල ප්‍රධානීන් හා යුද හමුදා නිලධාරීන් එක්ව සංවිධානය කර තිබුණා.

මෙහිදී මේජර් ජෙනරාල් සුමිත් අතපත්තු මහතා මෙහිදී සඳහන් කළේ 1986 මාර්තු 10 වන දින තමන් යුද හමුදාවට බැඳී වසර 34 ක් යුධ හමුදා සේවය සිදුකළ බවත් එහිදී තමන්ට තිස් වසරක කුරිරු යුද්ධය අවසන් කිරීමට නායකත්වය දායකත්වය ලබාදීමට හැකි වූ බවත් ය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *