ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩයමේ කළමනාකරු අසන්තා ද මෙල්

මෙවර ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩයමේ කළමනාකරු ලෙස තේරීම් කමිටු සභාපති අසන්තා ද මෙල් පත් කර ඇති බව ක්‍රිකට් ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *