අස්වැසුමේ නව අයදුම්පත්‍ර හෙට කැඳවයි

නව අස්වැසුම ප්‍රතිලාභීන් තෝරාගැනීම සඳහා අයදුම්පත්‍ර කැඳවීම හෙට (10) ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබේ. මේ අනුව ප්‍රතිලාභීන් ලක්ෂ 4ක් තෝරාගැනීමට සිදු කෙරේ.

ජනවාරි මස සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි අස්වැසුම ප්‍රතිලාභ දීමනාවද ඉහළ නංවා තිබේ.

ආබාධිත, වැඩිහිටි සහ වකුගඩු දීමනා ලැබීමට සුදුසුකම් ඇති අලුතෙන් හඳුනාගන්නා පුද්ගලයන්ට එම දීමනාව අප්‍රේල් මස 1 වනදා සිට ලබාදෙන බවද මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා පැවසීය.

පවුල් තෝරා ගැනීමේදී සිදුවු නිර්ණායක ප්‍රකාරව යමෙකුට මෙම වැඩපිළිවෙලට අයදුම් කිරීමට නොහැකි වූයේ නම් මේ හරහා ඔවුන්ට ද අයදුම් කිරීමට හැකියාව පවතී.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *