අස්වැසුමට පුද්ගලයින් තේරීමේ ක්‍රමවේදය ගැන මානව හිමිකම් කොමිසමෙන් පරීක්ෂණ

අස්වැසුම සමාජ ප්‍රතිලාභ වැඩපිළිවෙළ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබේ.

එහි කොමසාරිස් නීතිඥ නිමල් පුංචිහේවා මහතා සඳහන් කළේ, ඒ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි රැසක් ලැබී ඇති බවයි.

මේ අතර, තවත් පවුල් ලක්ෂ 03ක් අස්වැසුමට ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා තිබේ.

ඒ , අස්වැසුම අභියාචනා සහ විරෝධතා 640,000 ක් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුවයි.

මේ අනුව අස්වැසුම ප්‍රතිලාභ ලබන පවුල් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 17 ඉක්මවා ඇතැයි, වැඩබලන මුදල් අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා සඳහන් කළේ ය.

අභියාචනා සහ විරෝධතා හේතුවෙන් මෙතෙක් අස්වැසුම ලබමින් සිටි පවුල් 5,209ක් නුසුදුස්සන් බවට පත්වී ඇතැයි සඳහන් ය.

මීළඟ වාරික මුදල ලබා දීමට පෙර අලුතෙන් තේරී පත්වූ පවුල්වලට ජූලි සිට දෙසැම්බර් මාසය දක්වා වූ වාරික හැකි ඉක්මණින් බැංකු වෙත මුදා හැරීමට කටයුතු කරන බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ය.

වැඩබලන මුදල් අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ ලක්ෂ 11කට ආසන්න අභියාචනා සහ විරෝධතා ලැබී තිබූ අතර, හැකි ඉක්මණින් ඒවා සලකා බැලීම අවසන් කරන බවයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *