කිලිනොච්චිය මණ්ඩපයේ ස්ථාපිත බුදු මැදුරට ප්‍රහාරයක්

යාපන විශ්ව විද්‍යාලයට අනුබද්ධ කිලිනොච්චිය මණ්ඩපයේ ස්ථාපිත කර ඇති බුදු මැදුරට කිසියම් පිරිසක් විසින් පහරදීමක් සිදුකර ඇති බව වාර්තා වනවා.

මෙසේ පහර දී හානි කර ඇත්තේ එම භූමියේ ඉදිකර ඇති සර්ව ආගමික සිද්ධස්ථාන අතර ඇති බුදු මැදුරටයි.

ප‍්‍රහාරය එල්ල කල පිරිස විසින් ඈත සිට ගල් මුගුරු වලින් කළ ප්‍රහාරයෙන් බුදු මැදුරේ වීදුරු වලට හානි සිදු වී තිබෙනවා.

පොලීසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ සිදුකරමින් සිටිනවා.

 

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *