උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල එළැඹෙන අගෝස්තු මස 15?

එළැඹෙන අගෝස්තු මස 15 වන දින 2021 උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත මහතා අද (04) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සඳහන් කළා.

මේ වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත උසස් පෙළ විභාගය ඒ අනුව නොවැම්බර් මස පැවැත්වීමට නියමිතයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.