ඈත විශ්වයේ සිට ‘ විස්මිත සංඥා’ ඇවිත් !

දින 16ක පමණ කාල චක්‍රයක් සහිතව ඈත එපිට විශ්වයේ සිට පැමිණෙන ගුප්ත රේඩියෝ සංඥා මාලාවක් අනාවරණය කරගැනීමට පළමුවරට සමත් වී ඇතැයි Science X Network වාර්තාවේ සඳහන් වනවා.

එක් කාල චක්‍රයකදී නොකඩවා දින 4ක් දිනකට පැයක් බැගින් මෙම කෙටි තරංග ස්පන්දන ළඟා වන බව එහි සඳහන් වන අතර ඉන්පසු දින 12ක් එම සංඥා නොලැබී යන බව පෙන්වා දෙනවා.

මෙම සංඥා සම්ප්‍රේෂණය වීම දැනට වසරකට අධික කාලයක සිට සිදු වෙමින් පවතින්නකි. අප සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයට ආලෝක වර්ෂ කෝටි 50ක පමණ ඈතින් පිහිටි මන්දාකිණියකින් මෙම විස්මිත සංඥා නිකුත් වන බවද සොයාගනු ලැබ තිබෙනවා.

මෙම සංසිද්ධියට හේතුව යම්කිසි අභ්‍යවකාශ වස්තුවක භ්‍රමණය විය හැකි බවත්, නියත කාල පරාසයන් තුළ එය සහ අප අතරට එන දෙවැනි වස්තුවකින් ඇති වන බාධකය නිසා සංඥා මාර්ගය අවහිර වෙතැයි සිතිය හැකි බවත් විද්‍යාඥයෝ අනුමාන කරනවා.

මේ පිළිබඳ තොරතුරු මෙවර Science X Network වාර්තාවේ සඳහන් වන නමුත් පළමු ආකාශ වස්තුවෙන් රේඩියෝ තරංග නිකුත් වන්නේ කෙසේදැයි නිශ්චිතව සඳහන් කිරීමට එය සමත් වී නැහැ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *