බිළිඳකුගේ හිසක් වත්තල මහ පාරේ

වත්තල දික්ඕවිට අවරකොටුව වත්ත ප්‍රදේශයේ මාර්ගයක තිබී අලුත උපන් බිළිදෙකුගේ හිස කොටසක් පොලිසිය විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා.

ප්‍රදේශවාසීන් කළ දැනුම්දීමකට අනුව පොලිසිය කළ සෝදිසි කිරීමකදීයි මෙම බිලිඳු හිස කොටස සොයාගෙන ඇත්තේ.

මේ වනවිට බිළිඳාගේ මව සොයා පොලිසිය විසින් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *