අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් පුද්ගලයින් දොළොස්දහසකට අධික පිරිසක් අවතැන්

අයහපත් කාලගුණයෙන් විශාල පිරිසක් අවතැන්ව සිටින අතර සහන සැලසීමේ කටයුතු ද අඛණ්ඩවම ක්‍රියාත්මකයි. දිස්ත්‍රික්ක 9 ක පුද්ගලයින් දොළොස්දහසකට අධික පිරිසක් මේ වනවිට අවතැන්ව සිටිනවා.

අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් අවතැන් වූ පිරිස් සුබසාධන මධ්‍යස්ථානවල රඳවා සිටිනවා. ඔවුන්ට පිසූ ආහාර ආදිය ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ.

අයහපත් කාලගුණයෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 850 ක පුද්ගලයින් 4000 කට අධික පිරිසක් පීඩාවට පත්ව සිටින බව දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.හන්තාන බහිරව කන්ද, සුදුහුම්පොල අනිවත්ත, කටුකැලේ ආදී උස් ප්‍රදේශවල නිවාස මතට පස් කදු කඩාවැටීම් හා මාර්ග අවහිරවීම් සිදුව තිබෙනවා.නායයෑමකින් නිවාස කිහිපයකටම හානි සිදුව ඇති බවයි අප වාර්තාකරුවන් ප්‍රකාශ කළේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.