විදේශිකයෙකු බම්බලපිටියේදී දුම්රියේ ගැටෙන වීඩියෝව මෙන්න (Video)

විදේශිකයෙකු බම්බලපිටියේදී දුම්රියේ ගැටෙන වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය වෙමින් තිබෙනවා.

එම වීඩියෝව මේ සමග දැක්වෙන අතර එය ඉතා සංවේදී දර්ශයක් වනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *