අනුරාධපුරයේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රභලයෙක්ගෙන් බාර් ලයිසන්

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සිටින ආණ්ඩුවේ ප්‍රභලයෙක් අලුතින් බාර් ලයිසන් ලබාදීමට සූදානම්වන බවත්, එයට දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙක් මැති ඇමැතිවරුන්ගෙන් විරෝධයක් මතුව ඇති බවත් දේශපාලන ආරංචිමාර්ග සදහන් කරයි.

අලුතින් බාර් ලයිසන් පහක් මේ ආකාරයට ලබාදීමට නියමිතව ඇති බව අනාවරානය වේ.

ආණ්ඩුවේ ප්‍රභලයෙක්ගේ බලපෑම මත මෙය ලබාදෙන අතර අනුරාධපුරයේ අලුතින් බාර් විවෘත කිරීමට එරෙහිව දිස්ත්‍රික්කයේ දේශපාලඥයින්, සංඝරත්නය හා අනෙක් ව්‍යාපාරිකයින් එක්ව සිටින බවද ආර්ංචිමාර්ග වැඩිදුරටත් අනාවරණය කරයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *