බැසිල් නැවත දිවයිනට

අමෙරිකාව ට ගොස් සිටි බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා අද (24) උදෑසන කටුනායක ගුවන්තොටුපළ ඔස්සේ නැවත පැමිණි බව ගුවන්තොටුපළ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පැවසයි.

බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සමග, ඔහුගේ බිරිඳ ද පැමිණ තිබුණි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *