කොරෝනා අසාදිතයින්ගෙන් පුද්ගලික රෝහල් වල ඇඳන් පිරී යයි

රට තුළ කොරෝනා ආසාධිතයන් ඉහළ යාම හේතුවෙන් මෙරට පුද්ගලික රෝහල් වලද ආසාදිතයන් සඳහා වෙන් කළ රෝහල ඇඳන් ධාරිතාවන් සම්පූර්ණයෙන්ම පිරී ගොස් තිබේ.

මෙරට ප්‍රධාන පෙලේ පුද්ගලික රෝහල් කිහිපයක්ම රජයේ අනුමැතිය මත මේ වන විට කොරෝනා ආසාදිතයන් සඳහා වෙනම ප්‍රතිකාර ඒකකයන් පවත්වාගෙන යමින් සිටියි.දැනටම එම ඒකකයන්හි ඇදන් පූර්ණ වශයෙන් පිරී ගොස් ඇත.

එම රෝහල් වලින් ප්‍රතිකාර ගැනීම සඳහා ආසාදිතයන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉල්ලුම් කරමින් ඇතත් ඔවුන්ට ඉඩ පහසුකම් ලබාදීමට එම රෝහල් අපොහොසත් වී සිටිති.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *