විභාග සමත්වීම සඳහා ජීවම් කළ පෑන් ලබාදෙන දේශපාලනඥයෙක්

විභාග සමත්වීම සඳහා ඒ සඳහා උත්තර ලිවීමට ජීවම් කළ පෑන් යනුවෙන් පෑන් ලබාදෙන දේශපාඥයින් සිටින බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක මහතා පවසනවා.

පාර්ලිමේන්තුවේ අයවැය කාරක සභා විවාදයට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා.

එසේම ලංකාවේ දුප්පත් ජනතාව මිත්‍වේ , ණයේ, පීඩනයේ හා අතවරයේ චක්‍රයකට ඇතුළත් වී ඇති බවත් ඔහු සඳහන් කර සිටියා.

රුපියල් 50000ක ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණයක් ලබාගත් කාන්තාවක් එම මුදලින් රුපියල් 35000ක් වැය කර සිය දරුවා විභාග සමත්වීමට යැයි සඳහන් කරමින් සුරයක් පැළඳ තිබුණ බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක මහතා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *