ස්ථාන හයක මේ වනවිට පිපිරීම්(PHOTOS)

රට පුරා ස්ථාන හයක මේ වනවිට පිපිරීම් හයක් සිදුව තිබෙනවා

කොච්චිකඩේ ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය,මිගමුව කටුවපිටිය දේවස්ථානය,මඩකලපුව ශෙවෝන් දේවස්ථානය සහ කොළඹ හෝටල් තුනක මෙම පිපිරීම් සිදුව ඇති අතර විශාල පිරිසක් ජිවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

 

 

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *