රට පුරා ජීව බෝම්බ – බෙල්ලන්විල පන්සලෙනුත්

අත්තිඩිය බෙල්ලන්විල රජමහා විහාරයේ තිබී ජීව ඇත බෝම්බයක් සොයා ගෙන ඇත. විහාරය් පිරිසිදු කරමින් සිටි අයෙකුට බෝම්බය හමුව ඇති බව පැවසේ. එය මල බැදුණු බෝම්බයක් වුවත් තවමත් ජීව තත්වයේ පවතින බව පොලිසිය පවසයි.

එය විහාර භූමියට පිටතින් සිට ඇතුලට විසි කර ඇතැයි සැක කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නිහාල් තල්දුව මහතා පැවසුවේය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *