බොරැල්ල ස්ථානාධිපතිව හැප්පූ ඩිෆෙන්ඩරයේන් තවත් රහසක් හෙළිවේ

බොරැල්ල පොලිසියේ රථවාහන අංශයේ ස්ථානාධිපති පොලිස් පරීක්ෂක ආනන්ද සාගර සරච්චන්ද්‍ර මහතා අනතුරට ලක්කළ ඩිපෙන්ඩරය නීති විරෝධි ලෙස කොටස් එකළස් කර සකස් කර ඇති එකක් බවට තොරතුරු පොලිසියට ලැබී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඒ ඩිපෙන්ඩරය පරීක්ෂා කිරීමට රජයේ රස පරීක්ෂකවරයාට ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කළ බව පොලිසිය සඳහන් කළා.

වාහනයේ සඳහන් අංකයට අනුව එම ඩිපෙන්ඩරය හමුදාවේ වෙන්දේසියකින් ලබාගත්තක් වනවා.

වෙන්දේසි කර ඇත්තේ භාවිතයට ගත නොහැකි තරමින් හානි වූ වාහනයක් බවට තොරතුරු ඇති අතර එකලස් කරන ලද වාහනය වෙන්දේසියෙන් ලබාගත් වාහනයේ ලියාපදිංචි සහතික සහ අංකයෙන් ධාවනය කෙරෙන බව ලැබී ඇති තොරතුරුවල සඳහන් වන බවද පොලිසිය සඳහන් කළේය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *