බුද්ධි කීර්තිසේන අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයෙකු සහ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ බුද්ධි කීර්තිසේන මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.

ඒ මහතා බුද්ධි බතික් ව්‍යාපාරයේ සම නිර්මාතෘවරයෙකි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *