විජය ධම්ම පිරිවෙනේ පරිවේණාධිපති හිමියන්ව ඝාතනය කරයි

ඉඳුරුව ගල්කන්ද ශ්‍රී විජය ධම්ම පිරිවෙනේ පරිවේණාධිපති පුජ්‍ය යටියන බුද්ධානන්ද හිමියන් යම්කිසි පුද්ගලයෙකු විසින් තියුණු ආයුධයකින් පහර දී ඝාතනය කර තිබෙනවා.

අද (29) උදෑසන විහාරස්‌ථානයට පැමිණි පිරිසක් බුද්ධානන්ද හිමි කැපුම් තුවාල සහිත ව බිම වැටී සිටින ආකාරය දැක ඒ බව කොස්ගොඩ පොලීසියට දැනුම් දී තිබුණා.

පුජ්‍ය යටියන බුද්ධානන්ද හිමි 73 හැවිරිදි වියේ පසු වූ අතර යම්කිසි සොරකමකට පැමිණි පුද්ගලයෙකු විසින් මෙම ඝාතනය සිදු කළේ ද යන්න සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය පරීක්ෂණ පවත්වනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *