අයවැය කොට උඩ – රජයට TNA සහායත් නෑ

අයවැය සම්මත කර ගැනීම සඳහා රජයට දැඩි පරිශ්‍රමයක් දැරීමට සිදුව ඇති බව වාර්තා වනවා.

පසුගිය දා රජයේ බහුතරය පෙන්නීම සඳහා සහාය ලබාදුන් ද්‍රවිඩ සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරු 15 අතරින් අයවැයට සහාය පල කර ඇත්තේ තිදෙනෙක් පමණක් බවයි සඳහන් වන්නේ.

ද්‍රවිඩ සන්ධානය මෙන්ම අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාගේ පාර්ශ්වය ද තම සහාය ලබාදීම සඳහා ඉල්ලීම් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

මේ අනුව අයවැය සම්මත කර ගැනීමට රජය දැඩි වෙහෙසක් දරන බවයි වාර්තා වන්නේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *