නව ගුවන් පාලම් 04 ක් ඉදිකිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

මෙරට යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා හංගේරියාවේ එක්සිම් බැංකුව හරහා සහන මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීමට ශ්‍රී ලංකාව හා හංගේරියාව අතර මූල්‍ය සහයෝගීතා ගිවිසුමකට එළබ තිබෙනවා.

ඒ යටතේ කොහුවල සහ ගැටබේ ගුවන් පාලම් ඉදි කිරීමේ ව්‍යාපෘති මේ වනවිට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බවයි කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දු දැනුම්දීමේ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

එකී ව්‍යාපෘතීන්ට අමතරව ජාතික මාර්ග ජාලයේ මුත්තෙටුගල දුම් රිය හරස් මාර්ගය සහ හිරිපිටිය හන්දිය, පස්‍යාල මංසන්ධිය, මීගමුව මාරිස්ටෙලා මංසන්ධිය සහ තලවතුගොඩ මංසන්ධිය යන ස්ථානවල පවතින වාහන තදබදය සඳහා විසඳුම් ලබාදීම පිණිස ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් හඳුනාගනු ලැබුවා.

ඒ අනුව එකී ස්ථානවල ගුවන් පාලම් 04ක් ඉදි කිරීම පිණිස මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු විසින් කැබිනට් මන්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය අද (19) හිමි වුණා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.