කබ්රාල්ට ඉහලම උසස්වීමක්

මහබැංකු අධිපති ධුරය මෙරට පුද්ගල ධුරාවලියේ පස්වන ස්ථානය දක්වා ඉහළ නැංවීමට රජය තීරණය කර ඇත.

මෙරට පුද්ගල ධුරාවලියේ පළමු ස්ථානය ජනාධිපතිවරයාට පිරිනැමෙන අතර, දෙවැනි ස්ථානය අග්‍රාමාත්‍යවරයාට ද 3 වන ස්ථානය කථානායකවරයාට හිමිවේ. එම ධුරාවලියේ සිව්වන ස්ථානය හිමිවන්නේ මෙරට අගවිනිසුරුවරයාටය.

ඒ අනුව මේ වනවිට පුද්ගල ධුරාවලියේ පස්වන ස්ථානයේ ලා සැලකෙන විපක්ෂ නායක ධුරය, කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර, ෆීල්ඩ් මාෂල් ධුරය හා සම තත්ත්වයෙහිලා මහ බැංකු අධිපති ධුරය සැලකේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *