කැරොලින් ජූරි අද කුරුඳුවත්ත පොලීසියට

ශ්‍රී ලංකාවේ විවාහක රූ රැජිණ තේරීමේ තරඟයේදී ඇති වූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ලෝක විවාහක රූ රැජිණ සංවිධායකයන් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එමගින් සදහන් කර ඇත්තේ වර්තමාන විවාහක ලෝක රූ රැජිණ වන ශ්‍රී ලංකාවේ කැරොලින් ජූරි එම අවස්ථාවේදී හැසිරුණු ආකාරය පිළිබදව තම සංවිධානය කණස්සල්ල පළ කරන බවයි.

එමෙන්ම, සිද්ධිය පිළිබඳ ඇගයීමකින් පසු අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව ද එමගින් අවධාරණය කළා.

එසේම ඔවුන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකා සංවිධායකයින් විසින් විවාහක ලෝක රූ රැජිණ තරගාවලිය සඳහා නීත්‍යානුකූලව විවාහක කාන්තාවක ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් ඇය ඒ සඳහා පිළිගන්නා බවයි.

මේ අතර, විවාහක රූ රැජිණ තරඟයේ කිරුළ දිනා ගත් පුෂ්පිකා ද සිල්වා කුරුඳුවත්ත පොලීසිය වෙත පසුගිය දා සිදුකළ පැමිණිල්ලට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා ලෝක විවාහක රූ රැජිණ වන කැරොලින් ජූරි අද කුරුඳුවත්ත පොලීසිය වෙත පැමිණියා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *