පාතාල නායක කන්ජිපානි ඉම්රාන්ගේ පියාව ‘මහමග ඝාතනය කිරීමට තැත් කරන’ CCTV දර්ශන මෙන්න ( VIDEO)

කන්ජිපානි ඉම්රාන්ගේ පියාට එල්ලවූ ප්‍රහාරයේ CCTV දර්ශන මේ වනවිට මාධ්‍ය වෙත ලැබී තිබෙනවා.

එම පහරදීම අසල තිබූ CCTV කැමරාවක මෙලෙස සටහන්ව තිබුනා.

You May also like

1 Comment

  1. apoi pake chandi marandawat danne nathi chanda a athin kanji pana madush wada karayo thamai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *