චීනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩීසල් පරිත්‍යාගයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ බලපෑමට ලක්ව ඇති ප්‍ර දේශවල ගොවීන්ට හා ධීවරයින්ට ලබාදීම වෙනුවෙන් ඩීසල් ලිටර් මිලියන 10.6ක් පරිත්‍යාග කිරීමට චිනය කටයුතු කරන බව ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය පවසයි.

මේ හරහා ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවද තානාපති කාර්යලය සිය ට්විටර් ගිණුමෙන් පවසයි. නොවැම්බර් හා දෙසැම්බර් මාසවලදී මෙම තොග ලැබෙනු ඇති බවත් එය ලැබුණ වහාම අවශ්‍ය පුද්ගලයන් වෙත ඉතා ඉක්මනින් ලබාදෙන බවත් තානාපති කාර්යාලය වැඩිදුරටත් පවසයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *