තවත් සතියකින් ලංකාවට කෘතීම වැස්සක් – තායිලන්තයේ ඉංජිනේරුවන්ගේ සහාය

ජල පෝෂක ප්‍රදේශවල ජලාශ අවට කෘතීම වැසි ඇති කිරිමේ ව්‍යාපෘතිය ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මගින් සතියක් ඇතුළත ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

වික්ටෝරියා සහ කොත්මලේ ජලාශවලද ජල මට්ටම සීඝ්‍රයෙන් පහල බැස ඇති නිසා තායිලන්තයේ ඉංජිනේරුවන් පිරිසක් පසුගිය දා මෙරටට පැමිණ කෘතීම වැසි ඇති කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යනයක් සිදු කල බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

ඒ අනුව එම කණ්ඩායම මෙරට අංශ සමග සම්බන්ධ වෙමින් කෘතීම වැසි ඇති කිරිමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නංවනු ඇති.

වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් මධ්‍යම කදුකරයේ මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *