කොළඹ වරායේ බටහිර පර්යන්තයේ ඉදිකිරීමේ ඇරැඹෙයි

කොළඹ වරායේ බටහිර පර්යන්තයේ ඉදිකිරීමේ කටයුතු මීට සුළු වේලාවකට පෙර ආරම්භ කර තිබේ.

ඉන්දියාවේ අදානි සමූහය, එහි දේශීය හවුලකරු වන ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය එක්ව එම ව්‍යාපෘතිය සිදුකරනු ලබයි.

එම ව්‍යාපෘතිය සඳහා අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 700ක් ආයෝජනය කිරීමට නියමිතය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *