කොළඹ ප්‍රදේශ කීපයකට හෙට (09) ජල කප්පාදුවක්

අත්‍යාවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් හෙට (09) දින කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටවෙනු ඇති බවට ජාතික ජලසම්පාදන සහ ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි. හෙට රාත්‍රී 9.00 සිට ඉරිදා පස්වරු 3.00 දක්වා පැය 18ක කාලයකට කොළඹ 01, 13, 14 සහ 15 යන ප්‍රදේශ වලට ජල සැපයුම අත්හිටවෙනු ඇති. තවද ඒ කාලය ඇතුළත පිටකොටුව ප්‍රදේශය තුළ අඩු පීඩනයක් යටතේ ජල සැපයුම සිදු කෙරෙනු ඇති බවටත් සඳහන්.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *