බඩු මිල පහළ දාන්නේ නැහැ – බැසිල් රාජපක්ෂ

භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාම නතර කළ නොහැකි බව මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා කැබිනට් මණ්ඩලය හමුවේ ප්‍රකාශ කර තිබේ.

නමුත් භාණ්ඩ හිගයක් හෝ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට ජනතාව පෝලිම්වල රැඳී සිටීමක් සිදු නොවීමට වගබලා ගන්නා බවද ඔහු කැබිනට් මණ්ඩලයට සඳහන් කර ඇත.

ඊයේ රැස් වූ කැබිනට් මණ්ඩලය හමුවේ මුදල් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා තිබේ.

වෙළඳපොලේ භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාම පිළිබඳව එහිදී දැඩිව සාකච්ඡා වී ඇත.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *