බීමතින් හිර ගෙදර ගිය රාජ්‍ය ඇමති නිසා රට දැඩි අර්බුදයක – එක්සත් ජාතීන්ගේ මෙරට කාර්යාලයෙනුත් නිවේදනයක්

රජයේ අමාත්‍යවරයෙකු බන්ධනාගාරය තුලදී සිරකරුවන් දණ ගැසීම සිදුවීම හෙලා දකින බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ කොළඹ කාර්යාලය කියා සිටි.

කොළඹ සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ නේවාසික සම්බන්ධීකාරක වරිය තම ට්විටර් ජාලය පණිවිඩයක් තබමින් සඳහන් කරන්නේ සිරකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමක් රජයේ යුතුකමක් බවයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *