කන්ටේනර් රථයක් පෙරළීමෙන් කොළඹ බේස් ලයින් මාර්ගයේ දෙමටගොඩ දෙසට දැඩි රථ වාහන තදබදයක් (Video)

වැලිකඩ බන්ධනාගාරය ඉදිරිපිටදී කන්ටේනර් රථයක් පෙරළීමෙන් කොළඹ බේස් ලයින් ප්‍රධාන මාර්ගයේ දෙමටගොඩ දෙසට දැඩි රථ වාහන තදබදයක් ඇති වී තිබේ.

උදේ 11 පමණ මෙම අනතුර සිදුව ඇති අතර දහවල් 1 වනතුරුත් මාර්ගය පැහැදිලි කරවන්නට අදාල අංශ කිසිවෙකුට හැකිවී නැත.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *